El nostre blog

« Tornar a l'índex

Els vins

Arranca el vol l'Auzells 2008.

Auzells 2008

L’hem anomenat AUZELLS, amb l’intent de preservar un nom antic que, quasi perdut en el nostre vocavulari, és per si mateix origen de la nostra vila i simbol daurat en el seu escut. El Vilosell, Vila dels Auzell.

Com en una volada d’ocells al cel, s’agrupa una elevada quantitat de varietats blanques, fet poc habitual en l’enologia.
Els diferents tipus d’ocells, cadascú en la seva individualitat o junts, la sensació de llibertat que ens transmeten, la simplicitat i elegància en els seus moviments, el senyal de la primavera, i la frescor i armonia que ens fan sentir... Tot ens ha fet considerar el nom AUZELLS com el més indicat per el nostre primer blanc.

La nostra tasca en recerca varietal per a conèixer noves possibilitats a l’entorn dels vins blancs, ens porten a microelaborar independentment nou diferents tipus de raïm, treballant diversos nivells de maduresa i testant fermentació i criança en bóta.
L’alta qualitat dels vells ceps de macabeu i parellada dels pagesos de la zona, junt amb set noves varietats plantades l’any 2005, volen junts amb complicitat.

Escollits un a un per les seves característiques individuals, alhora que intuiem el seu ensamblatge amb el propòsit final d’aconseguir vins blancs d’altes preten¬sións -a la vegada, frescos i de llarg recorregut-, cerquem la varietat o varietats més idònies per a futures plantacions per tal de crear el vi desitjat.

Tot un projecte a llarg termini que ens ofereix en la collita 2007 el nostre primer blanc.

Que voli.


Ensamblatge d’un 32% macabeu, 19% sauvignon blanc, 16% parellada, 10% viognier, 8% chardonnay, 8% müller turgau, 3% muscat, 2% riesling, 1% albariño i 1% rousane . El sistema de formació dels ceps és en vas i en espatllera. El terreny és franc, calcari i amb gran quantitat de graves. Verema manual amb caixes, seguit d’una estricta selecció dels raïms després de refrigerar-los en cambra de fred. Fermentació de les diferents varietats per separat a 16 ºC de temperatura. Criança sobre lies durant 3 mesos 10% en bóta i la resta en dipósit.
Embotellat el febrer de 2009. “12,6º d’alcohol i pH de 3,17”


Tons daurats amb reflexes verds. Aromes a pasteleria, compota, fruites blanques dolces, i exòtiques molt madures com l'aranja, la pinya i el mango, acompanyades per notes cítriques, amb una base de flors i d’herba fresca. Boca cremosa, compensada per l'acidesa que fa que explosionin les fruites. Postgust llarg i intens.


Beure fresc, entre 7 i 9 ºC.
Producció de 29.734 botelles de 75 cl.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lo denominamos AUZELLS en el intento de preservar un antiguo vocablo que, casi perdido en nuestro vocabulario, significa "pájaro", lo que origina el nombre del pueblo de El Vilosell y que aparece en el escudo de la población simbolizado en dorado. El Vilosell, Villa de los Auzells.
Como en una bandada de pájaros en el cielo, pues, se agrupan una elevada cantidad de variedades blancas, hecho poco habitual en enología. Los diferentes tipos de pájaros, cada cual en su individualidad o colectivamente, la sensación de libertad que nos transmiten, la simplicidad y la elegancia en sus movimientos, la señal de la primavera, y la frescura y la armonía que nos hacen sentir... Todo nos hizo considerar el nombre AUZELLS como el más indicado para nuestro primer blanco. Nuestra dedicación en la búsqueda varietal para conocer nuevas posibilidades acerca de vinos blancos, nos condujo a microelaborar independientemente diez diferentes tipos de uva, trabajando varios niveles de madurez y testando fermentación y crianza en barrica. La gran calidad de las viejas cepas de macabeo y parellada de los productores de la zona, combinada con la de ocho nuevas variedades plantadas en el año 2005, vuelan juntas con complicidad. Seleccionadas una a una por sus características individuales, a la vez que intuimos su ensamblaje con el propósito final de conseguir vinos blancos de altas pretensiones -sin embargo, frescos y de largo recorrido-, decidimos las variedades más idóneas para futuras plantaciones y crear así el vino deseado.

La cosecha 2008, la segunda añada del AUZELLS, nos ofrece la perspectiva de todo un proyecto a largo plazo.

A volar.

Ensamblaje de un 32% de macabeo, 19% de sauvignon blanc, 16% de parellada, 10% de viognier, 8% de chardonnay, 8% de müller turgau, 3% de muscat, 2% de riesling, 1% de albariño y 1% de rousane. Vendimia manual en cajas y refrigeración de las uvas en cámara de frío. Tras el paso de los racimos por mesa de selección, se fermentan las diferentes variedades por separado a temperatura controlada de 16 ºC. Crianza sobre sus propias lías durante 3 meses, parte en barrica y en depósito con batonages contínuos.


Embotellado en febrero de 2009. 12,6º de alcohol y pH de 3,17.


Color dorado suave con reflejos verdes. Nariz a pastelería, compota, aromas de frutas blancas dulces y exóticas muy maduras como el pomelo, la piña y el mango, acompañadas de notas cítricas, con una base de flores blancas y de hierba fresca. Boca cremosa, compensada por la acidez que hace que explosionen las frutas. Postgusto largo e intenso.


Beber fresco, entre 7 y 9 ºC.

Producción de 29.734 botellas de 75 cl.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

We call AUZELLS in an attempt to preserve an ancient word that, almost lost in our language, means "bird", leading to the name of the town of El Vilosell and appears on the coat of gold symbolized the population. The Vilosell, Villa of the Auzells.
Like a flock of birds in the sky, then, are grouped a large amount of white varieties, rare occurrence in oenology. The different types of birds, each in their individuality and collectively, the feeling of freedom that give us the simplicity and elegance in their movements, the sign of the spring and the freshness and harmony that make us feel ... All we did consider the name AUZELLS as the most appropriate for our first target. Our dedication to finding new opportunities to learn varietal about white wines, regardless micromachining led us to ten different types of grapes, working various levels of maturity and testing fermentation and barrel aging. The high quality of the old strains of Macabeo and Parellada producers in the area, combined with eight new varieties planted in 2005, flying together with complicity. Selected one by one by their individual characteristics, while intuit their assembly with the ultimate aim of achieving white wines of high pretensions, yet fresh and long-distance, we decided the most suitable varieties for future planting, thus creating the desired wine.

The 2008 vintage, the second vintage of AUZELLS, offers the prospect of an entire long-term project.

Fly.

Assembly 32% Macabeo, 19% sauvignon blanc, 16% Parellada, 10% Viognier, Chardonnay 8%, 8% turgau müller, 3% muscat, riesling 2%, 1% Albariño and rousane 1%. Handpicked in boxes and cooling of the grapes in cold storage. In the wake of the clusters through the selection table, the varieties are fermented separately controlled temperature of 16 º C. Aging on its own lees for 3 months, part in barrel and tank with continuous batonage.


Bottled in February 2009. 12.6 ° alcohol and pH of 3.17.


Soft golden color with green highlights. Nose to baking, applesauce, sweet aromas of white fruits and exotic and ripe grapefruit, pineapple and mango, accompanied by citrus notes, with a base of white flowers and fresh grass. Boca creamy, balanced by acidity makes fruits explode. Long and intense aftertaste.


Drink cool, between 7 and 9 º C.

Production of 29,734 bottles of 75 cl.

chardonnay, auzells, sauvignon, macabeu, muller turgau

Cap comentari

Envieu el vostre comentari