Packs turístics amb Tomàs Cusiné

« Altres activitats

Tomàs Cusiné i el turisme de la zona - Prèvia Reserva / Depenent condicions meteorològiques

Tomàs Cusiné i Escola de vol "La Serra"

Visitan's d'una forma diferent, observa des de l'aire el nostre magnífic entorn: La serralada de la Llena, les finques de vinya a 700 metres d'altitud i  la gran varietat de colors que ens ofereix aquesta terra.

Visítanos de una forma diferente, observa desde el aire nuestro magnífico entorno: La cordillera de la Llena, las fincas de viña a 700 metros de altitud y la gran variedad de colores que nos ofrece esta tierra.

Visit in a different way, watching from the air our magnificent environment: The range of Llena, Tomàs Cusiné vineyards in a 700 meters of altitude, and the variety of colors that offered this land.

Descarregar (PDF, 866.36KB)

Formulari d'inscripció

Vídeo de l'activitat

Formulari d'inscripció