Cabana de volta d’Els Plans o Comabarres

Situació

Partida Plans o Comabarres del terme d’El Vilosell.

Coordenades UTM

X: 329392; Y: 4582130.                                                                                                                                                                                                            

Mesures

Fondària: 4,70 metres; Amplada: 2,44 metres; Alçada màxima: 2,44 metres; Superfície interior: 11,46 m².

Característiques

Es tracta d’una cabana de pedra seca, amb coberta típica “de volta de canó”, encara que lleugerament aixecada. Tot i pertànyer a una finca avui dia plantada de vinya, es troba situada en un voral constituït per un  roquissar envoltat de bosquina, pròxim als conreus,  pràcticament encastada al serrall.

La porta està emmarcada amb muntants de pedra treballada i coronada amb una llinda, també de pedra, on podem veure gravat l’any de construcció (1847).

En èpoques bastant recents, s’hi han fet algunes tasques de consolidació que no desvirtuen en absolut  la fisonomia primària, conservant al seu interior una llar de foc, encara que la menjadora de l’animal de càrrega ha desaparegut.

En la façana, encarada  al sud-est i protegida per un ràfec de lloses, trobem un banc de pedra per seure, al costat dret de la porta . A l’altre flanc sobresurt una gruixuda paret a mode de contrafort, que alhora fa de recer, protegint  del vent dominant als qui seuen al banc.

Els estreps laterals, per assegurar la volta, estan afavorits per les roques naturals que voregen la construcció.

La part exterior de la coberta es troba reomplerta amb terra premuda per tal d’evitar filtracions d’aigua de pluja, on hi arrelen algunes especies resistents de flora autòctona que ajuden a la seva compactació.