Aljub d’Els Plans

Situació

Partida Vinyetes del terme d’El Vilosell.

Coordenades UTM

X: 329326; Y: 4582576; Z: 692 m.                                                                                                                                                                                                             

Característiques

L’aljub es troba dalt d’un planell, recollint l’aigua d’escorrentia de les pluges provinents d’un petit promontori contigu.

El vas de l’aljub és de planta rodona,  excavat al sòl natural. Està cobert amb una construcció de pedra seca del tipus mixt  de “falsa cúpula i eliminació d’angles”, semblant al de  moltes cabanes.

Una  llarga escalinata, vorejada amb paret de pedra seca a cada lateral, s’endinsa des de l’exterior de la construcció fins el fons. Aquest, es troba reblert actualment d’una gruixuda capa de terra de sedimentació.

Tot i el nom d’aljub com se’l coneix, tant pel sistema emprat com per la seva considerable capacitat, entraria més aviat en la tipologia de “les basses tapades”,  construccions semblants que consistien en un  dipòsit excavat al sòl natural, a mode de les basses normals, només que per evitar l’impacte del sol i mantenir més fresca l’aigua se cercava el vas amb parets i es cobria amb lloses de pedra seca. Tot i així, aquest sistema no aconseguia un tancament complet, ja que quedava el buit de les escales  que provenien de l’exterior i. per tant, no quedava resolta la privació d’entrada dels animals.  

Per solucionar aquest problema, posteriorment  es feren els aljubs sense escales exteriors, tancant tot el perímetre amb murs i coberta de pedra seca,  deixant només una finestra en un dels costats per on es treia l’aigua amb una galleda i una soga.

Davant la porta, cada aljub tenia una pica de pedra on s’abeurava l’animal de càrrega. Malauradament, amb el temps s’han perdut  la majoria d’elles.