Cabana i aljub d’Els Plans o Comallaret

Situació

Finca Barqueres. Partida Plans o Comallaret del terme d’El Vilosell.

Coordenades UTM

X: 329343; Y: 4582805; Z: 677 m.                                                                                                                                                                                                            

Mesures

Fondària:  3,97 metres; Amplada: 2,28 metres. Alçada: 3,79 metres; Superfície interior: 9,05 m².

Característiques

Es tracta d’una cabana de pedra seca, amb coberta de tipologia mixta, que podríem definir com “de falsa cúpula i eliminació d’angles”. Malgrat pertànyer a una finca actualment plantada de vinya, es troba situada  en un voral constituït per un roquissar envoltat de bosquina, pròxim als conreus.

La construcció  té com a peculiaritat principal el fet d’estar encastada dins d’una cinglera, composta per diferents estrats –alguns, de roca conglomerada-, de tal  forma que, amb la pedra extreta per encabir-la, aixecaren la part superior de les parets i bastiren la coberta. Això s’observa clarament en el seu interior, on la roca natural, repicada, fa de basament i paret dels laterals i fons, essent la part frontal l’única pujada amb pedra seca des d’un inici. Aquesta circumstància aconsegueix que la construcció estigui totalment integrada dins del seu entorn natural.

La porta es troba emmarcada amb muntants de grans carreus i coronada amb una llinda també de pedra treballada. La part exterior del sostre està cobert amb terra premuda per tal d’evitar filtracions d’aigua en el seu interior. En una elevació del terreny adjacent a la part posterior de la cabana, hi excavaren un aljub adossat, que comunica amb el seu interior, on una aixeta permet la sortida de l’aigua. Tanmateix, la cabana disposa de llar de foc.  En èpoques bastant recents, s’hi han fet algunes tasques de consolidació que no desvirtuen, en absolut, la fisonomia primària.